Home » Privacy, cookies & disclaimer

Privacy, cookies & disclaimer

Galerie Pouloeuff is een non-profit galerie en een initiatief van de Keep an Eye Foundation, een stichting zonder commercieël oogmerk. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de informatie die wij verstrekken en de informatie die wij aangeleverd krijgen en wij hechten eraan u transparant te informeren over uw privacy en het gebruik van deze website.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en werkwijze van Galerie Pouloeuff, een initiatief van de 
Keep an Eye Foundation, Cattenhagestraat 16; 1411 CT Naarden Vesting.

Ons privacybeleid
Galerie Pouloeuff verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. Galerie Pouloeuff is verwerkingsverantwoordelijke en kan via het e-mailadres mail.ons@galeriepouloeuff.nl benaderd worden. Galerie Pouloeuff verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG bouwt voort op de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van individuen met daarbij meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

De verwerking van uw persoonsgegevens

De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van Galerie Pouloeuff, te weten: Het belangeloos stimuleren van de start van een carrière van een jonge, pas afgestudeerde kunstenaar door acties en informatie op de website. Wij vragen persoonlijke gegevens van u wanneer u ons benadert via ons contactformulier, via het formulier waarmee u uw stem kunt uitbrengen op een kandidaat van de Publieksverkiezing, of wanneer u aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen. De volgende persoonsgegevens kunnen hierbij van u worden gevraagd:

  • naam, adres en woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • geslacht

Galerie Pouloeuff gebruikt die gegevens uitsluitend ten behoeve van een optimale communicatie met u en een correcte werking van de gevraagde functies. In de AVG wordt dit gegevensgebruik geclassificeerd als 'gerechtvaardigd belang'.
De verstrekte gegevens worden bewaard zolang dit nodig is ten behoeve van het gerechtvaardigd belang.

Fotografische persoonsgegevens
Volgens de AVG zijn ook portretten van personen in principe persoonsgegevens. De foto's die wij op www.galeriepoulouff.nl en in andere promotionele uitingen gebruiken, vallen echter onder de journalistieke vrijheid van meningsuiting - die ook voor de AVG zwaar weegt - in zover deze verslag doen van evenementen van Galerie Pouloeuff. Voor de portretten van deelnemers aan de activiteiten van Galerie Pouloeuff geldt een 'gerechtvaardigd belang' voor de eigen promotie van deze kunstenaars. 


Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Galerie Pouloeuff van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren, of deze te laten verwijderen. Een overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u aanvragen bij Galerie Pouloeuff, t.a.v. Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar mail.ons@galeriepouloeuff.nl. Om uw verzoek in behandeling te nemen en ter verificatie zullen wij contact met u opnemen. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van uw schriftelijk verzoek.
Bij een melding van onjuiste gegevens zal Galerie Pouloeuff de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen. Galerie Pouloeuff kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.
Voor wat betreft de digitale periodieke nieuwsbrief geldt dat u zich te allen tijde kunt uitschijven via de afmeldlink in de betreffende nieuwsbrief.
Voor wat betreft verzoeken tot het verwijderen van fotografische persoonsgegevens die op onze website gepubliceerd worden, zullen wij bij de eerste gelegenheid aan dit verzoek voldoen, met inachtneming van de bovengenoemde zorgvuldigheid van verificatie.


Geautomatiseerde besluitvorming/profilering
Galerie Pouloeuff neemt op geen enkele wijze op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Galerie Pouloeuff) tussen zit. Er bestaan geen koppelingen tussen de opslag van uw gegevens en enig ander systeem. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde onderzoeken of profilering om, bijvoorbeel door middel van evaluaties extra kennis over u op te doen.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Galerie Pouloeuff, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.


Beveiliging

Galerie Pouloeuff heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. Galerie Pouloeuff heeft verwerkingsovereenkomsten gesloten met eventuele betrokken leveranciers waarbij dezelfde beveiligingsmaatregelen gewaarborgd zijn.


Klachten
Voor klachten ten aanzien van ons privacybeleid kunt u zich natuurlijk wenden tot de Functionaris Gegevensverwerking door te mailen naar , of u kunt uw grieven melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

 


 

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als u de cookies uitzet, kan onze website voor u minder goed functioneren.


Onze website heeft cookies voor voor het anoniem meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics.

Het gaat om de volgende cookies:

  Naam Van Bewaartermijn Doel
  __utmt Google Analyics 10 minuten Reguleren cookie communicatie
  __utmz Google Analyics 6 maanden Analyse van referrer (waar de bezoeker vandaan komt)
  __utmc Google Analyics 30 minuten Analyse duur websitegebruik
  __utmb Google Analyics gedurende bezoek Analyse duur websitegebruik (timestamp)
  __utma Google Analyics 2 jaar Analyse frequentie websitebezoek (identifier user session)

De verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar Google Analytics en door Google Analytics opgeslagen op servers. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google Analytics gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Geen verplichting voor het vragen van toestemming
De cookies die geplaatst worden via de website van Galerie Pouloeuff bevatten geen persoonsgegevens en met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren. Op grond van de anonimiteitsbasis van de gegevensverzameling is er voor het gebruik van de website van Galerie Pouloeuff - conform de richtlijnen van de AVG - geen toestemming van u nodig om cookies op uw systeem te plaatsen. Wel zijn wij verplicht u hierover te informeren, hetgeen wij bij deze doen.Cookies uitzetten

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten. Als u de cookies uitzet, kan onze website voor u wellicht in de toekomst minder goed functioneren.Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 


 

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

  • voor de inhoud van de website(s) of de e-nieuwsbrieven en de daarop/daarin verstrekte informatie;
  • voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website, e-nieuwsbrieven;
  • voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarnaar deze website met een hyperlink of anders verwijst.


Website

Galerie Pouloeuff biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Galerie Pouloeuff aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Galerie Pouloeuff adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Gebruik
De informatie op de website wordt alleen beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de voorwaarden dat de lezer aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.
De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder onze toestemming.


Eigendom
Ofschoon wij eraan hechten zorgvuldig om te gaan met auteursrechten van anderen en wij bij onduidelijkheden altijd pogen te achterhalen wie de eigenaar is van inhoudelijk materiaal, of - wanneer dat niet lukt - ervoor kiezen dit niet te gebruiken, kan het zijn dat er toch foto's of ander inhoudelijk materiaal op onze website staat waarvan het eigendom niet bij ons ligt. Wij vragen eenieder ons hiervan direct op de hoogte te stellen via: mail.ons@galeriepouloeuff.nl.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement of deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 


 

Vragen

Heeft u nog vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan weten door te mailen naar mail.ons@galeriepouloeuff.nl.

 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief